معرفی محصول جدید الکترو پمپ شناور تکفاز

15 شهريور 94 09:23

با توجه به اینکه استفاده از الکتروپمپهای شناور سه فاز به انشعاب برق سه فاز دارند و در بعضی مواقغ دسترسی به آن امکان پذیر نیست، لذا الکتروپمپهای شناور به صورت تکفاز می توانند در بسیاری از این موارد نیاز به مشتریان را برآورده سازند. این الکتروپمپها قابلیت کاربرد به صورت خانگی در مناطق روستایی، باغات، ویلاهای شخصی و ... با برق تک فاز را دارا می باشند.
الکتروپمپ های شناور تک فاز قابلیت نصب عمودی و یا افقی را داشته و براحتی در تاسیسات ساختمانی و آبنماها قابل استفاده می باشد. الکتروپمپهای تک فاز در 36 منحنی عملکرد مختلف عرضه می شوند.

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس