ISO 9001:2008

استاندارد ISO 9001 بیان کننده مبانی سیستم مدیریت کیفیت است که در سال های متمادی پس از تدوین آن، با توجه به نیازسنجی ها و بررسی های مختلف، دستخوش ویرایش های مختلف شد. استانداردهای ISO 9000:2000 ، ISO 9001:2000 ، ISO 9004:2000 و بالاخره درسال 2008 ویرایش چهارم آن تحت عنوان استاندارد ISO 9002:2008 ایجاد شد. در نمودار زیر ساختار استاندارد ISO 9001:2008 نمایش داده شده است.

مزایای ISO 9001:2008
بر اساس قوانین و قواعد ساکن بر این استاندارد، در صورتی که سازمان یا شرکتی موفق به کسب گواهینامه استاندارد شود، خود به خود از مزایای برقراری این استاندارد بر عملکردهای خود بهره می گیرد.
- برقراری حس اطمینان در میان مشتریان
- کنترل بیشتر و منضبط بر فرآیندهای سازمان
- ارتقا روابط درون سازمانی
- اصلاح خطاها و پیشگیری از آن ها
- افزایش بهره وری از سیستم
- شناخت مسیرهای ممکن برای بهبود انجام فرآیندها
- جلوگیری از چندباره کاری ها و اتلاف زمان و هزینه
- رضایت مشتری و کاهش شکایات و ...

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس