محصولات

الکتروپمپ‌ها  عمودی استیل پمپیران با طراحی پیشرفته و چند منظوره با الکتروموتور بازده بالا جهت تقویت فشار و سیستم آبرسانی و آتش نشانی استفاده می...

ادامه

پمپ فشار قوی پمپ افقي گريز از مركز فشارقوي با پروانه‌هاي بين ياتاقاني، موتور جدا، چند طبقه با محفظه ‌هاي شعاعي (برش قائم) مي باشد. هر طبقه توسط اورين...

ادامه

پمپ فشار قوی MC200 پمپ افقي گريز از مركز فشارقوي با پروانه‌هاي بين ياتاقاني، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برش‌هاي شعاعي مي باشد. هر طبقه توسط اورينگ ...

ادامه

پمپ فشار قوی CV200 پمپ افقي گريز از مركز فشارقوي با پروانه‌هاي بين ياتاقاني، موتور جدا، چند طبقه و محفظه با برش‌هاي شعاعي مي باشد. هر طبقه توسط اورينگ ...

ادامه

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس