منشور اخلاقی

1- مشتاقانه در تعيين اهداف مشاركت نموده و در تحقق آنها خود را مسئول و موظف مي دانيم.
2- رضايت مشتري و همكاران بالاترين هدف براي ما بوده و در جهت تحقق آن نهايت تلاش خود را خواهيم نمود.
3- معتقديم كه فرد و سازمان از هم جدا نبوده و موفقيت هر يك در گرو موفقيت ديگري است.
4- خود را ملزم به ارائه خدمات با بالاترين كيفيت به مشتريان و همكاران مي دانيم.
5-از تكروي پرهيز كرده و اعتقاد داريم كه دستيابی به اهداف در گرو همكاري و كار گروهي است.
6- مي دانيم كه بهبود امري است مستمر نه مقطعي ،پس همواره در جهت بهبود خدمات خود به مشتريان و همكاران تلاش مي كنيم.
7- با مشتريان و همكاران مؤدبانه، محترمانه، صادقانه و از روي اعتماد رفتار مي كنيم.
8- خود را به رعايت آراستگي و پيراستگي به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت پمپ پايبند مي دانيم.
9-خود را ملزم به رعايت انضباط كاري و سازماني ميدانيم.

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس