سرویس های دوره ای

شرکت تلمبه سازان جهت افزایش طول عمر مفید محصولات با انجام سرویس های دوره ای منظم ، در محل مشتری و یا در یکی از مراکز خدمات خود با بکارگیری نیروی متخصص و مجرب با عقد قرارداد اقدام به ارائه خدمات به شرکت های دولتی و یا خصوصی می نماید.

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس