ارزیابی تامین کنندگان

شرکت تلمبه سازان تبریز همواره در حال گسترش محصولات و خدمات خود می باشد و در این راستا برای پیشبرد اهداف خود با تامین کنندگان محصولات و قطعات همکاری می نماید. این فرم جهت آشنایی هر چه بیشتر با اشخاص و شرکت هایی هست که مایل با همکاری با این شرکت می باشند.

فرم تامین کنندگان

لینک های مرتبط

دانلود

اطلاعات تماس